CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

I. HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA
Sau khi Quý khách đặt hàng, trong vòng 12 giờ làm việc Anh Thư PC sẽ liên lạc lại để xác nhận và kiểm tra thông tin đơn hàng. Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức vận chuyển và giao nhận như sau:
    1. Anh Thư PC trực tiếp giao hàng tại nơi sử dụng của quý khách hàng (Áp dụng đơn hàng tại nội thành Hà Nội)
    2. Anh Thư PC  giao hàng thông qua các kênh vận chuyển khác và các đơn vị dịch vụ (Áp dụng các đơn hàng ngoài nội thành Hà Nội). Trong trường hợp quý khách hàng có yêu cầu đặc biệt sẽ giao hàng theo thỏa thuận.
  II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Loại Hàng Hóa Giá trị đơn hàng Khoáng cách giao hàng miễn phí Phí vận chuyển tính thêm (Nếu có) Thời Gian giao hàng
Linh Kiện Máy tính/ Laptop Dưới 500.000đ 0 20.000đ /1 lần giao ( trong vòng 10km ) Từ Km thứ 11 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.  1. Trong vòng 02 giờ đối với khách hàng trong nội thành Hà Nội. 
2. Trong vòng 05 giờ đối với khách hàng trong phạm vi 10-20Km
3. Trong vòng 12 giờ đối với khách hàng trong phạm vi 20-50Km
4.Trong vòng 24-72 giờ đối với khách hàng trong trên 50Km tùy từng Khu vực
Từ 500.000đ đến 3.000.000đ 10Km Từ Km thứ 11 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.
Từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ 20Km Từ Km thứ 21 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.
Trên 10.000.000đ 30Km Từ Km thứ 31 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.
Bộ máy tính lắp ráp Dưới 10.000.000đ 30Km Từ Km thứ 31 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.  1. Trong vòng 03 giờ đối với khách hàng trong nội thành Hà Nội. 
2. Trong vòng 06 giờ đối với khách hàng trong phạm vi 10-20Km 
3. Trong vòng 12 giờ đối với khách hàng trong phạm vi 20-50Km 
4.Trong vòng 24-72 giờ đối với khách hàng trên 50Km tùy từng Khu vực
Từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ 100Km Từ Km thứ 101 thu phí 8.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.
Từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ 250Km Khách hàng tại TP.HCM Từ Km thứ 251 / Km thứ 1 từ TP.HCM trở đi thu phí 10.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.
Trên 30.000.000đ Toàn Quốc 0
LƯU Ý 
– Các chính sách trên không áp dụng đối với khách hàng là đại lý mua hàng về bán 
– Giao hàng trong giờ làm việc hành chính hoặc theo yêu cầu của khách hàng (đối với khách hàng là doanh nghiệp) 
– Nếu có yêu cầu đặc biệt về hình thức giao hàng, thời gian giao hàng hoặc chi phí vận chuyển có thể trao đổi với nhân viên bán hàng hoặc liên hệ theoSĐT 0358.709.888Hotline 0901.325.333
 
Loại Hàng Hóa Giá trị đơn hàng  Khoáng cách giao hàng miễn phí Phí vận chuyển tính thêm (Nếu có) Thời Gian giao hàng
Linh Kiện Máy tính/ Laptop Dưới 500.000đ 0 20.000đ /1 lần giao ( trong vòng 10km ) Từ Km thứ 11 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.  1. Trong vòng 02 giờ đối với khách hàng trong nội thành Hà Nội.
Từ 500.000đ đến 3.000.000đ 10Km Từ Km thứ 11 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng. 2. Trong vòng 05 giờ đối với khách hàng trong phạm vi 10-20Km
Từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ 20Km Từ Km thứ 21 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng. 3. Trong vòng 12 giờ đối với khách hàng trong phạm vi 20-50Km
Trên 10.000.000đ 30Km Từ Km thứ 31 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng. 4.Trong vòng 24-72 giờ đối với khách hàng trong trên 50Km tùy từng Khu vực
Bộ máy tính lắp ráp Dưới 10.000.000đ 30Km Từ Km thứ 31 thu phí 6.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng.  1. Trong vòng 03 giờ đối với khách hàng trong nội thành Hà Nội.
Từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ 100Km Từ Km thứ 101 thu phí 8.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng. 2. Trong vòng 06 giờ đối với khách hàng trong phạm vi 10-20Km
Từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ 250Km Khách hàng tại TP.HCM Từ Km thứ 251 / Km thứ 1 từ TP.HCM trở đi thu phí 10.000/km hoặc theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng. 3. Trong vòng 12 giờ đối với khách hàng trong phạm vi 20-50Km
Trên 30.000.000đ Toàn Quốc 0 4.Trong vòng 24-72 giờ đối với khách hàng trên 50Km tùy từng Khu vực
LƯU Ý 
– Các chính sách trên không áp dụng đối với khách hàng là đại lý mua hàng về bán 
– Giao hàng trong giờ làm việc hành chính hoặc theo yêu cầu của khách hàng (đối với khách hàng là doanh nghiệp) 
– Nếu có yêu cầu đặc biệt về hình thức giao hàng, thời gian giao hàng hoặc chi phí vận chuyển có thể trao đổi với nhân viên bán hàng hoặc liên hệ theo SĐ 0358.709.888 Hotline 0901.325.333